Математика 1

Created with Sketch.

МАТЕМАТИКА 1

МАТЕМАТИКА 1, радни уџбеник, први и део, из математике за први разред основне школе

Ауторски тим: Мирјана Рашић, ОШ „Креативно перо”, Ивана Ракићевић, ОШ „Драган Лукић”, Светлана Живковић, ОШ „Милош Црњански” Београд.

  • Уџбеник је заснован на принципима очигледности, поступности, систематичности и научности.
  • Прилагођен је узрасту, с намером да пружи забаву и задовољство.
  • Омогућава наставницима и ученицима да се лако сналазе у току рада.
  • Слике, илустрације, графикони и табеле олакшавају усвајање градива.
  • Разноврсне активности подстичу усвајање знања: сензорне, мануалне, практичне, интелектуалне, менталне активности и активности изражавања.
  • Ученицима омогућава да прате сопствени напредак и подстиче унутрашњу мотивацију и интересовање.