Граматика 5

Created with Sketch.

ГРАМАТИКА 5

ГРАМАТИКА 5, уџбеник граматике српског језика за пети резред основне школе

Ауторски тим: Драгана Ћећез Иљукић и Слађана Савовић

  • Овај савремени уџбеник омогућава врсту применљивог енциклопедијског знања до којег се долази не само памћењем одређених језичких чињеница него и активним учешћем у самом процесу учења.
  • Први пут се у уџбенику српског језика користе принципи система НТЦ.
  • Први пут се у уџбенику српског језика појављује „Читалачко ћоше”, одељак посвећен лектири, са мотивационим питањима, упутствима за цедуље, предлозима за превођење текста у цртеж...
  • Уџбеник одликује поступност у излагању грађе, повезивање знања, систематизација знања, одељци за више нивоа знања, комуникација са читаоцем.
  • Грађа, језик и дизајн уџбеника прилагођени су узрасту ученика и подстичу самостално учење.
  • Илустрације и фотографије имају функционалну
    вредност.