Историја 5

Created with Sketch.

ИСТОРИЈА 5

ИСТОРИЈА 5, радни уџбеник из историје за пети разред основне школе

Ауторски тим: др Ненад Тасић, редовни професор на Филозофском факултету у Београду, на одељењу за археологију, др Драгана Николић, научни сарадник у Балканолошком институту САНУ, др Владимир Петровић, виши научни сарадник у Балканолошком институту САНУ, уз сарадњу Срђана Мишковића, наставника у основној школи у Параћину

  • Мноштво фотографија, оригиналних историјских карата и маштовитих табела помажу у разумевању и усвајању градива.
  • Богата методичка апаратура подстиче ученике на самостално истраживање и повезивање историјских појмова.
  • Истиче се непосредним приповедачким стилом аутора, што деци приближава градиво.