Информатика 5

Created with Sketch.

КЛИК! 5

КЛИК! 5, уџбеник из информатике и рачунарства за пети разред основне школе

Ауторски тим: Душан Милић и Марија Благојевић, Мала школа електронике, уз сарадњу Снежане Марјановић, наставника у основној школи „Коста Абрашевић”

  • Градиво је изложено на разумљив начин, поступно и јасно, док присан тон и духовити коментари у тексту разбијају сувопарност материје.
  • Дизајн и визуелна опремљеност уџбеника изузетно су богати и помажу разумевању и повезивању појмова.
  • Градиво се везује за примере из свакодневног живота, што уџбеник чини блиским искуству ученика.
  • Уџбеник подстиче активно учење и ученик може потпуно самостално да учи.
  • Упућује ученике на решавање проблема и има васпитну вредност.
  • Видео-лекције на ДВД-у пружају практичну демонстрацију
    употребе рачунара и основа програмирања.