Биологија 5

Created with Sketch.

БИОЛОГИЈА 5

БИОЛОГИЈА 5, радни уџбеник из биологије за пети разред основне школе

Ауторски тим: др Александра Патенковић, научни сарадник и истраживач у Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић”, једна од оснивача Сајма науке и школе за децу научнике „Феномен”, др Бранислав Шилер, виши научни сарадник и виши истраживач у Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић”. Уредник: Весна Стевуљевић, наставник у основној школи „Коста Абрашевић” у Реснику.

  • Уџбеник је у потпуности прилагођен новом, „спиралном” Плану и програму.
  • Области и лекције су међусобно повезане како би деца схватила повезаност појава и процеса које уче.
  • Обиље фотографија и видео-материјала илуструје садржај, са акцентом на домаћа станишта и домаће биљне и животињске врсте.
  • Уџбеник подстиче ученике да самостално размишљају и сами изведу закључке на основу онога што им је блиско и познато.

Инспирише децу да истражују свет око себе, а наставнике да држе динамичан час.